Op zoek naar
Brederoc

Schilder met een missie

Het was me er een! Kees Breed, alias Brederoc. Hollandse jongen uit het polderlandschap. Blonde kuif, vlotte blik, vaardig met pen en penseel. Missionaris van Mill Hill in de eerste plaats, sociaal werker op de Filipijnen, kunstschilder, maar ook familieman, kritisch wereldbeschouwer en gepromoveerd kerkrechtgeleerde. 

Ga je mee op zoek naar Brederoc?

Schuurvondst

Een telefoontje in augustus 2018. Regionaal overste Martien van Leeuwen van Mill Hill missionaries in Oosterbeek aan de lijn. Of wij van Dutch Master Painters eens willen komen kijken naar een verzameling schilderijen uit de erfenis van ene Kees Breed, missionaris van Mill Hill.
Breed - alias Brederoc - overleed in december 2017. Hij vertrouwde de overste zijn bezittingen toe, die tien jaar voor zijn dood al per container van de Filipijnen naar Nederland waren getransporteerd.

Op dus naar het missiehuis Vrijland in Oosterbeek.  Dit is een barn find! Ongelooflijk, wat een imposante werken. Niet te tellen ook. We zien portretten, religieuze voorstellingen, stillevens, naakten, landschappen ... Een ware kunstcollectie.
De overste komt aanzetten met een grote doos, vol met schriften, ringbanden, boeken et cetera. We zien dagboeken, studies en ook The story of my life.  “Oh ja, hij was ook nog redacteur van een best wel groot Aziatisch maandblad, Impact”

Met enorm groot enthousiasme zijn we de uitdaging zijn aangegaan: Op zoek naar Brederoc. Wie was deze man? Wat heeft hij allemaal gedaan in zijn leven? En wat heeft geleid tot de opbouw van zo’n indrukwekkende nalatenschap? Wij nemen u graag mee in Breeds tweestrijd hoe beide werelden met elkaar in balans te brengen. Brederoc was een ziener, een verbinder en vernieuwer, luidt onze conclusie. 

Dutch Master Painters

Giséla in het Veld en Bert van Gerwen

Autobiografie

The story of my life

‘Dit verhaal is een ruwe levensschets, opgeschreven tijdens een zevendaagse expeditie die begon op 5 februari 1993 om 08.00 uur ’s morgens. Ik heb het zoveel mogelijk in chronologische volgorde geschreven. Mijn jeugdjaren zijn gemakkelijk samen te vatten. De jaren in Manilla zijn echter zo gevuld met activiteiten voor NASSA en Impact, met schrijven en schilderen, zo vol met gebeurtenissen die mijn leven veranderden, met mijn verhuizingen en mijn werk, dat ik de chronologie heb losgelaten. Ik heb ervoor gekozen elk onderwerp van begin tot het eind uit te werken. Als ik steeds een ander onderwerp zou aansnijden en later weer op het vervolg van een eerdere gebeurtenis moet terugkomen, dan wordt het erg verwarrend.’

Kees Breed, de schilder

Voel, proef en beleef het bijzondere verhaal van deze Nederlandse missionaris, veelzijdig beeldend kunstenaar en schrijver. Om te beginnen: kijk naar hem, kijk naar zijn zelfportretten. Zelfs postuum raakt hij met zijn gepassioneerde blik vast ook uw ziel. Breed heeft een oeuvre van meer dan achthonderd werken nagelaten. Wij presenteren daaruit een selectie, die niet alleen zijn vakmanschap aantoont maar ook zijn inspiratie, verdriet, bewogenheid en drang naar vernieuwing. En bovenal zijn liefde voor moeder Aarde en haar bewoners.

Kees Breed, de schrijver en filosoof

Kees Breed verwoordt de reden van zijn maatschappelijke betrokkenheid als volgt: ‘Wat verborgen is voor wijzen en geleerden, wordt louter aan kinderen onthuld. De wijzen en geleerden benadrukken in het algemeen het geestelijke als het doel van religie en haar dienaren. Al het andere is gewoon niet spiritueel en daarom niet de taak of verantwoordelijkheid van religieuze leiders.’
Kenmerkend is toch wel dat hij zocht naar de ziel.
Zijn voortdurende zoektocht overziend kun je Kees Breed vergelijken met een paar oude en hedendaagse denkers zoals Thomas van Aquino, de Tocqueville en Scruton. Zo heeft hij duidelijke opvattingen over religie, autoriteit en democratie.


Comité van aanbeveling Project Brederoc/ tentoonstelling, boek, kalender:  

Wim van de Donk, Rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur van Tilburg University |  John Heller, Ceo Louwman Group ; Galerie De Nispenhoeve | Thed van Kempen, Oud-lid RvB Stichting Groenhuysen ; voorzitter Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd | Michel Marijnen, Oud-burgemeester gemeente Roosendaal ; bestuurder Stichting Cultuurhuis Bovendonk | Han van Midden, Burgemeester gemeente Roosendaal | Herman Pleij, Emeritus hoogleraar Historische Letterkunde | Paulus Smits, Oud-redacteur BN De Stem

Boek

'Op zoek naar BREDEROC schilder met een missie' is de titel van het boek over Kees Breed, alias Brederoc. Het geeft een indrukwekkende inkijk in zijn leven als jongeling, priester, filosoof, kritisch wereldbeschouwer en vooral als schilder. De autobiografie en de kleurrijke bloemlezing uit de door hem aan Mill Hill nagelaten kunstcollectie, alsmede een selectie uit zijn geschriften als hoofd-redacteur van Impact beslaan bijna 200 pagina's.

Expositie

De schat uit de nalatenschap van Breed openbaart zich aan het publiek tijdens een tentoonstelling in museum Tongerlohuys aan de Kerkstraat 1 in Roosendaal. De opening van 'Op zoek naar Brederoc' vond plaats op 11 september 2022. Onder anderen hoogleraar Herman Pleij sprak over de betekenis van Brederoc, de diepere laag in portretten en historische achtergronden van de Nederlandse cultuur.
Bekijk foto impressie van de opening

© Dutch Master Painters All rights reserved.